ЦеркваНовиниСтаттіІнтерв'юГалереяРесурсиАвтори 
Календар 

Православіє 
 Основи віри
 Церква

Літопис 
 Новини
 Міжнародні новини

Галерея 
 Події

Письмена 
 Храми і монастирі
 Церковна історія
 Богословіє
 Філософія, культура
 Православний погляд
 Православіє і педагогика
 Молодіжне служіння
 Церква і суспільство
 Порада мирянину
 Суспільство про Церкву
 Церква і держава
 Міжконфесійні відносини
 Розколи
 Єресі та секти
 Подія
 Ювілей
 Дата
 Люди Божі

Слово 
 Слово пастиря
 Інтерв'ю

Православний світ 
 Ресурси
 Нове у мережі
 Періодичні видання
 Православний ефір
 Релігійна статистика
 Электронная лавка
 Бібліотека

Послух 
 Авторикарта сайта
    РЕЗОЛЮЦІЯ

Священний Синод затвердив звернення і документи
Установчого з'їзду Об'єднання громадян "Всеукраїнське Православне педагогічне товариство"

7-8 листопада 2003 року у м. Києві з благословення Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, за підтримки Синодального відділу релігійної освіти, катехізації та місіонерства УПЦ відбувся установчий з'їзд Об'єднання громадян "Всеукраїнське православне педагогічне товариство". З'їзд був ініційований Православним педагогічним товариством м. Києва. Він зібрав біля 170 делегатів і гостей з 26 єпархій Української Православної Церкви, серед яких 2 архієреї, 32 священнослужителі, 3 академіки та 1 член-кореспондент АПН України, 11 докторів та 21 кандидатів наук.
Учасники з'їзду, керуючись правом громадян України щодо утворення об'єднань громадян, яке проголошено Конституцією України і закріплене Законом України "Про об'єднання громадян", ухвалили рішення про створення Всеукраїнського православного педагогічного товариства, що ставить за мету підтримку освіти і виховання на засадах традиційних християнських духовно-моральних цінностей.
Свою діяльність Товариство планує здійснювати при тісному співробітництві з церковними та світськими закладами освіти. Воно надає великого значення просвітницькій роботі серед педагогів, батьків, дітей та молоді, підготовці спільно з церковними та світськими організаціями педагогічних кадрів, створенню освітніх програм та підручників на основі православного світогляду, організації навчально-методичних центрів тощо.
Згідно постанов створити таку структуру Товариства: Рада Товариства, де представлені всі обласні осередки; виконком Товариства, який координує поточну діяльність; Наукова Рада, що виробляє основні концепції, програми та напрямки роботи; робочі групи, де відбувається практична робота згідно з визначеними напрямками.
Робочі групи ухвалюють основні напрямки роботи:
По вищій школі:
1. Усіляко сприяти впровадженню до викладання курсу "Православна культура" у світських закладах освіти, долучивши до обґрунтування цього всі наявні можливості, в тому числі і правові. Звернутися у Міністерство освіти і науки України з пропозицією ввести другу спеціальність "викладач православної культури" (за досвідом технічних вузів). Працювати над створенням системи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів освіти на рівні держава — область — район.
2. Створити православне учбово-методичне відділення у бібліотечних каталогах учбових закладів і методкабінетах районних та міських відділів освіти з метою більш широкого доступу до навчально-виховних розробок православного спрямування.
3. Започаткувати науково-дослідницьку роботу, спрямовану на висвітлення науково обґрунтованого підходу у поєднанні знань гуманітарних дисциплін та теологічних, що дозволятиме по-новому вирішувати питання сучасного суспільного життя в Україні. Залучати до цього творчі сили студентства та викладацького складу, аспірантів та практиків тощо.
По середній школі:
1. Усвідомлюючи нагальну необхідність системного викладання культурологічно-духовних дисциплін та враховуючи їх виховний вплив на майбутнє покоління, сприяти впровадженню традиційної православної духовної спадщини, яка може бути ґрунтовно представлена у курсі "Основи православної культури". Для втілення курсу розпочати співпрацю з Міністерством освіти і науки, АПН України, науково-педагогічними установами, науково-методичними центрами на місцях.
2. Забезпечуючи Конституційне право батьків виховувати своїх дітей у відповідності з власними переконаннями, надати можливість навчатися їх дітям у класах, де йтиме викладання дисциплін блоку "Основи православної культури" (відповідно до їхніх заяв).
3. Звернутися до Міністерства освіти та науки з проханням про вивчення і узагальнення досвіду існуючих духовно-моральних курсів для середньої школи та висвітлення цього досвіду на сторінках освітянської преси.
4. Розгорнути підготовчу роботу з формування системи робочих семінарів для педагогів та вихователів курсу "Основи православної культури", а також започаткувати на базі Червонооармійського дитячого православного центру експериментальний майданчик для апробації форм і методів православного виховання в позашкільних закладах освіти.

По недільній школі:
1. Створити інформаційну навчально-методичну базу навчальних та виховних програм. Рекомендувати утворити Фонд при Товаристві, метою якого буде допомога літературою, матеріально-технічними засобами та методиками найбіднішим недільним школам та фінансування поточних витрат органів Товариства. Утворити при Товаристві юридичну службу, метою якої буде надання юридичної допомоги парафіяльним недільним школам для взаємодії з державними структурами.
2. Впровадити у Товаристві інституцію членства недільних шкіл, що накладатиме певні права та обов'язки на Товариство по відношенню до шкіл-членів.
3. Сприяти поширенню різноманітних очних та заочних курсів підвищення кваліфікації православних педагогів та підготовки вожатих і вихователів православних дитячих таборів.
4. Утворити при Товаристві Всеукраїнський православний дитячий рух:
• Проводити різноманітні міжшкільні та міжпарафіяльні проекти: свята, конкурси, олімпіади з церковних предметів тощо.
• Утворити Всеукраїнський православний дитячий табір.
• Розробити та впровадити практику проведення дитячих та молодіжних з'їздів, фестивалів тощо.
По робочій групі "Духовна безпека в освітніх програмах: попередження впливу тоталітарних сект, культи насилля та бездуховності у ЗМІ"
1. Інформувати освітян, що критерій "світськості" передбачає не тільки викладання традиційних шкільних предметів (виключно з позицій атеїстичних стереотипів), а й альтернативне їм християнське розуміння походження світу, людини тощо. Відсутність певних теологічних знань у вчителів, батьків та дітей призводить до втручання в освітній процес шкідливих для духовного здоров'я дітей учбових курсів та заходів дозвілля (від біблійних курсів з англійської мови до святкування дня усіх святих).
2. При подібному викладанні предметів батьки і діти повинні знати, яких конфесійних позицій дотримується викладач, і давати письмові заяви про готовність відвідувати подібні заняття. Надавати адміністрації органів освіти інформацію про наявність і роботу деструктивних сект по відповідних
адміністративних округах.
3. Наголосити, що висвітлення основ християнства та багатства православної традиції у курсі "Основи православної культури" здатне стати альтернативою бездуховності та лжедуховності, сприяти виробленню адекватної життєвої позиції.
По робочій групі "Богослов'я, психологія, педагогіка: аналіз і рецензування науково-методичних розробок та проектів"
1. Створити групу спеціалістів (науковців і практиків: богослови, психологи, педагоги), яка буде займатися контролем за дотриманням основних критеріїв та стандартів, а також вивченням проблем сучасного викладання православних навчальних курсів із врахуванням загальних вимог навчально- освітнього процесу. У межах компетенції цієї групи будуть знаходитися питання аналізу і рецензування православних освітніх програм, підручників, посібників і взагалі популярної православно-орієнтованої літератури педагогічного спрямування.
2. Планується висвітлення роботи цієї секції в пресі та утворення згодом науково-методичного центру на базі Місіонерського духовного училища УПЦ (м. Комсомольськ).
По робочій групі "Духовно-просвітницька робота з молоддю"
1. Сприяти формуванню молодіжних та студентських православних об'єднань, які будуть займатися справами милосердя (опікування престарілими, шефство над дитячими притулками та будинками, допомога в лікарнях тощо), дитячим та студентським паломництвами, збереженням та відтворенням пам'яток православної культури.
2. Створювати дитячі поселення і табори літнього відпочинку силами молодіжних і студентських об'єднань в різних регіонах, де будуть відбуватися заходи духовно-виховного та патріотичного спрямування: свята духовного співу, прикладного мистецтва, тематичні зустрічі і свята, фестивалі тощо.
3. Сприяти розвитку самодіяльної творчості молоді, відтворюючи православні форми дозвілля та душекорисної праці (народні ремесла, образотворча та художньо-поетична творчість, хоровий спів тощо).

 Звернення учасників установчого з'їзду Всеукраїнського православного педагогічного товариства до Президента України та Верховної Ради
 Привітання Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА учасникам Установчого з’їзду Всеукраїнського православного педагогічного товариства
 Коментарі гостей і учасників
 Протоієрей Анатолій ЗАТОВСЬКИЙ. "Основні цілі і завдання православного педагогічного товариства"
 Иеромонах КИПРИАН (Ященко). "Опыт внедрения православной педагогики в России"
 Епископ Полтавский и Кременчугский ФИЛИПП. "Привести ко Христу.."
 І розумне, і добре, і вічне. Установчий з’їзд Всеукраїнського православного педагогічного товариства
 Иеромонах Киприан (ЯЩЕНКО). «С детьми нужно говорить на их языке»
 

© Архивная версия Официального сервера УПЦ "Православие в Украине" 2003-2006 год Orthodoxy.org.ua
(при перепечатке материалов - активная индексируемая ссылка на archivorthodoxy.com обязательна)

Каталог Православное Христианство.Ру