ЦеркваНовиниСтаттіІнтерв'юГалереяРесурсиАвтори 
Календар 

Православіє 
 Основи віри
 Церква

Літопис 
 Новини
 Міжнародні новини

Галерея 
 Події

Письмена 
 Храми і монастирі
 Церковна історія
 Богословіє
 Філософія, культура
 Православний погляд
 Православіє і педагогика
 Молодіжне служіння
 Церква і суспільство
 Порада мирянину
 Суспільство про Церкву
 Церква і держава
 Міжконфесійні відносини
 Розколи
 Єресі та секти
 Подія
 Ювілей
 Дата
 Люди Божі

Слово 
 Слово пастиря
 Інтерв'ю

Православний світ 
 Ресурси
 Нове у мережі
 Періодичні видання
 Православний ефір
 Релігійна статистика
 Электронная лавка
 Бібліотека

Послух 
 Авторикарта сайта
Пiдроздiли:  Предстоятель |  Священний Синод |  Єпископат |  Єпархії |  Монастирі |  Навчальні заклади |  Періодичні видання |  Історія |  Храми Києва | 
Церква


Історична довідка

Українська Православна Церква (УПЦ) — самостійна і незалежна в управлінні частина Московського Патрiархату. Єпархiї УПЦ знаходяться на територiї України.

Ухваленням Архiєрейського Собору РПЦ 25—27 жовтня 1990 року, у вiдповiдь на звертання українського єпископату до Святiшого Патрiарха Московського i всiєї Русi Алексiя II i всього єпископату РПЦ, Українськiй Православнiй Церквi надана незалежнiсть i самостiйнiсть в управлiннi.

Українська Православна Церква — правонаступниця давньої Київської митрополiї та Українського екзархату РПЦ.

Самостiйнiсть та незалежнiсть УПЦ в управлiннi поширюється на канонiчну, богослужебну, господарську, фiнансову, духовно-освiтню сфери внутрiшнього життя її єпархiй. Соборний та молитовно-канонiчний зв’зок УПЦ зi Вселенським Православ’ям являє членство Предстоятеля УПЦ у Священному Синодi РПЦ та участь українського єпископату в Архiєрейських та Помiсних Соборах РПЦ.
Знаком перебування УПЦ у благодатному лонi Вселенського Православ’я є уставне пiднесення iменi Предстоятеля РПЦ за богослужiннями й благословення Святiшим Патрiархом новообраного Предстоятеля УПЦ. Вiдповiдно український єпископат, виявляючи принцип соборностi (кафолiчностi) Церкви Христової, бере участь у виборах Святiшого Патрiарха Московського i всiєї Русi, а Предстоятель УПЦ — в обрядi настолування Предстоятеля РПЦ. Реальнi права та канонiчний статус УПЦ фактично наближають її до повноти прав i статусу Помiсної Церкви без формального визначення останнього Помiсним Собором РПЦ.

Предстоятель УПЦ — митрополит Київський i всiєї України з титулом "Блаженнiйший". Канонiчний статус УПЦ та її Предстоятеля визнанi главами Помiсних автокефальних православних церков.
Резиденцiя Предстоятеля УПЦ — Києво-Печерська Успенська лавра.
Предстоятель УПЦ з 1992 року — Блаженнiйший ВОЛОДИМИР (Сабодан), митрополит Київський i всiєї України.

Священний Синод УПЦ засновує й скасовує єпархiї в межах України, духовнi школи, обирає кандидатiв на вiльнi єпископськi кафедри, благословляє вiдкриття монастирiв, обговорює й вирiшує усi iншi питання внутрiшнього життя УПЦ у перiод мiж Архiєрейськими Соборами УПЦ.

Архiєрейський Собор УПЦ, згiдно зi Статутом про управлiння УПЦ, є вищим органом соборного управлiння. Архiєрейський Собор УПЦ самостiйно й незалежно обирає Предстоятеля УПЦ — митрополита Київського i всiєї України.

В УПЦ перiодично збирається Всеукраїнський Церковний Собор (помiсний) за участю єпископату, представникiв духовенства, ченцiв та мирян УПЦ для обговорення найважливiших питань внутрiшнього життя УПЦ.

Схiдне Православ’я — 1000-лiтня традицiйна релiгiя українського народу.
Українська Православна Церква — найбiльша православна община в Українi: вона нараховує 35 мiльйонiв хрещених християн.

У складi УПЦ — 35 єпархiй, 39 архiєреєв, 10000 парафій, 160 монастирів.
Є одна духовна академiя (Київ, Києво- Печерська лавра) i 5 семiнарiй, 22 духовнi училища.

Найбільшi монастирi: Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, Свято-Успенська Почаївська лавра. Це загальноправославнi християнськi святинi та мiсця масового паломництва.

Українська Православна Церква — Церква-мучениця: сотнi тисяч християн постраждали в результатi репресiй з боку богоборчої влади в СРСР, тисячi священнослужителiв, ченцiв i мирян були розстрiлянi, засланi до сибiрських таборiв.
Серед них — перший священномученик в Руськiй Церквi митрополит Київський Володимир (Богоявленський), вбитий бiльшовиками в 1918 роцi. Було зруйновано багато храмiв, монастирiв, заборонена церковна благодiйнiсть.

Зараз УПЦ повертаються храми, монастирi та майно, ранiше нацiоналiзоване державою. Вiдновлюється соцiальна дияконiя УПЦ: церковнопарафiяльнi школи, лiкарнi, молодiжнi органiзацiї та рухи, догляд за старими та iнвалiдами, допомога бiдним тощо.

На канонiчнiй територiї УПЦ дiють двi локальнi, невизнанi Помiсними Православними Церквами, нацiоналiстично орiєнтованi розкольницькi юрисдикцiї (УПЦ-КП i УАПЦ). Бiльша частина їх парафiй розташована в захiдних областях України (Галичина, Волинь), якi iсторично входили до складу Речi Посполитої (Польща).
На цих же територiях дiє Українська Греко-Католицька Церква (Унiатська, УГКЦ).
Активiзувалася дiяльнiсть псевдорелiгiйних та окультних сект, котрi практикують прозелiтизм серед православних України.

Определение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви

Москва, Свято-Данилов монастырь
25-27 октября 1990 г.

1. Об Украинской Православной Церкви

Архиерейский Собор под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия в составе 91 иерарха (6 отсутствовали по болезни) рассмотрел и всесторонне обсудил обращение Украинской Православной Церкви о предоставлении ей независимости и самостоятельности в управлении.
Тщательно изучив и всесторонне обсудив просьбу Синода и Епископата Украинской Прапвославной Церкви, Архиерейский Собор ОПРЕДЕЛЯЕТ:
1. Украинской Православной Церкви предоставляется независимость и самостоятельность в её управлении.
2. В связи с этим наименование "Украинский Экзархат" - упраздняется.
3. Предстоятель Украинской Прапвославной Церкви избирается украинским епископатом и благословляется Святейшим Патриархом Московским и всея Руси.
4. Предстоятель Украинской Православной Церкви носит титул "Митрополит Киевский и всея Украины".
5. Митрополиту Киевскому и всея Украины, в пределах Украинской православной Церкви, усвояется титул "Блаженнейший" (прим. - в настоящее время титул "Блаженнейший" усвоен Киевскому Митрополиту на всей канонической территории РПЦ).
6. Митрополит Киевский и всея Украины имеет право ношения двух панагий и предношения креста во время богослужений.
7. Синод Украинской Православной Церкви избирает и поставляет правящих и викарных архиереев, учреждает и упраздняет епархии в пределах Украины.
8. Митрополит Киевский и всея Украины, как Предстоятель Украинской Православной Церкви, является постояннным членом Священного Синода Русской Православной Церкви.
9.Настоящее ОпределениеАрхиерейскогоСобора Русской Православной Церкви подлежит утверждению Поместным Собором Русской Православной Церкви с внесением соответствующих изменений в Устав об управлении Русской православной Церкви.
Церква

прот. Георгий КОВАЛЕНКО. Парадоксы религиозной статистики
Мы думаем, что статистика является выраженным в цифрах отражением действительности. Мы верим результатам социологических опросов и референдумов. Верим, несмотря на то, что прекрасно понимаем, что голоса или проценты иногда можно дописать или недописать. Вопрос можно сформулировать так, что ответ будет известен заранее. И, наконец, даже если мы имеем дело с точными данными, всегда остается возможность представить их по-разному, под определенным углом взглянув на полученные результаты. В январе 2002 года тайной за семью печатями оказалась религиозная статистика. Обычно в конце месяца выходил журнал "Людина і світ", в котором можно было узнать все о религиозных организациях Украины. Для особо нетерпеливых существовала возможность обратиться в Госкомрелигий с соответствующей просьбой и получить ответы на интересующие вопросы. Как бы там ни было, перед нами "Сравнительные данные о количестве религиозных организаций отдельных церквей, действующих в Украине по состоянию на 01.01.2002 г."
    Читати далi   » » »
Митрополит Одесский и Измаильский АГАФАНГЕЛ,. На круги своя
С каких пор для непомнящих своего родства националистов церковнославянский язык стал "непонятным" и чужим?
    Читати далi   » » »
Храми Києва
Справочник-путеводитель
Составитель священник Александр Кандий

1

 

© Архивная версия Официального сервера УПЦ "Православие в Украине" 2003-2006 год Orthodoxy.org.ua
(при перепечатке материалов - активная индексируемая ссылка на archivorthodoxy.com обязательна)

Каталог Православное Христианство.Ру